liga.protiv.raka.kc-kz@kc.t-com.hr 048 642 226

Kontakt
informacije

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10,
48000 Koprivnica IBAN: HR2223860021100510561
Tel./Fax: 048 642 226, 048 642 226
Email: liga.protiv.raka.kc-kz@kc.t-com.hr

Posudionica pomagala

Svrha posudionice je iznajmljivanje različitih vrsta pomagala ( kreveta, invalidskih kolica, hodalica, štaka, pelena… ) potrebnih našim bolesnicima za nastavak liječenja kod kuće.

Telefon: 048/ 655-180 i 098/750-603 (vms Katarina Martinčić)
Radno vrijeme: utorak: 10 -12h, a za sve upite nazvati vms Katarinu Martinčić.

Klubovi