liga.protiv.raka.kc-kz@kc.t-com.hr 048 642 226

Klub Ilco

Invalidsko društvo ILCO Koprivnica osnovano je 1.2.2007. Predsjednica je Katarina Špoljarić, a tajnica sestra Katarina Martinčić.