liga.protiv.raka.kc-kz@kc.t-com.hr 048 642 226

O nama

Liga protiv raka Koprivničko-križevačke Županije dragovoljna je humanitarna udruga građana koja djeluje na području Županije Koprivničko-križevačke.

Sjedište Županijske lige je u Koprivnici, Trg Tomislava dr Bardeka 10/10.

 

Predsjedništvo Lige protiv raka Koprivničko-križvačke županije:

1.            Sanela Štubelj

2.            Jasna Jedvaj

3.            Drina Podobnik

4.            Draženka Patačko

5.            Irena Tišljar

6.            Marija Mlinarić

7.            Katarina Martinčić

8.            Marija Sačer (Predsjednica)

9.            Andreja Lukić-Suknaić (Zamjenica predsjednice)

10.          Maja Ivanec

11.          Rada Tremski (Blagajnica)

12.          Sanja Zbodulja (Zamjenica tajnika)

13.          Dragutin Korošec

14.          Edita Šestak

15.          Željko Odobašić (Tajnik)

 

 

Nadzorni odbor

 

1.            Katarina Vuljak

2.            Branka Prpić

3.            Duško Bodinovac