O nama

Liga protiv raka Koprivničko-križevačke Županije dragovoljna je humanitarna udruga građana koja djeluje na području Županije Koprivničko-križevačke.

Sjedište Županijske lige je u Koprivnici, Trg Tomislava dr Bardeka 10/10.

 

Predsjedništvo Lige protiv raka Koprivničko-križvačke županije:

 1. Marija Sačer
 2. Katarina Martinčić
 3. Irena Tišljar
 4. Rada Tremski
 5. Dragutin Korošec
 6. Sanela Štubelj
 7. Sanja Vargić
 8. Željko Odobašić
 9. Željka Zetović
 10. Nataša Sušanj
 11. Mihaela Ormanec Marčinko
 12. Jelić Tomislav
 13. Iva Kardum Fucak
 14. Jasenka Vuljak-Vulić
 15. Andreja Lukić Suknaić

Predsjednik: Andreja Lukić Suknaić

Dopredsjednik: Tomislav Jelić

Blagajnik: Rada Tremski

Tajnik: Mihaela Ormanec Marčinko