(Cro) Globe-Athone

📍“Županijska Liga protiv raka pridružila se tradicionalnoj javnozdravstvenoj akciji (Cro) Globe-Athone u sklopu međunarodne kampanje promicanja svjesnosti o ginekološkom raku”
Objavio je jučer fotogaleriju Podravski list,👍 a i mi dodajemo još nekoliko svojih prelijepih fotografija ❣️