ligaprotivrakakckz@gmail.com Facebook stranica

Poticanje volonterstva

8. veljače 2023.

Poticanje volonterstva

Centar Sirius – centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, omogućio nam je još jednu edukaciju u sklopu projekta “Znanjem do zdravlja”. Ovog puta edukacija je bila iz područja volonterstva, a proveo ju je Volonterski centar Zagreb. Naučili smo različite načine regrutacije volontera, kao i kako voditi evidencije o volonterima, kako izrađivati volonterske ugovore, kako izraditi potvrde o provedenim aktivnostima volontera te kako podnositi godišnje izvještaje. U sklupu projekta izrađivat ćemo i brošuru za volontere koja će davati najvažnije informacije volonterima o radu s onkološkim bolenicima. Veselimo se novim projektnim aktivnostima.

Centar Sirius

  1. siječnja u 14:21 ·

Edukacije u okviru projekta „Znanjem do zdravlja“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, se nastavljaju. U siječnju je kolegica iz Volonterskog centra Zagreb održala dvodnevnu online edukacija za naše partnerske udruge Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i Sv. Agata Glina na temu uključivanja volontera u rad udruga i kvalitetnog rada s volonterima. Događanja uzrokovana potresom na području Banovine su nam dodatno ukazala na značaj volonterskog doprinosa u jačanju kapaciteta lokalne zajednice u nošenju s problema s kojima se suočavaju. Onkološki bolesnici se i u mirnijim vremenima suočavaju s nizom teškoća i potrebna im je podrška zajednice kako bi ih lakše prebrodili. Ova edukacija će unaprijediti dosadašnje napore navedenih udruga na angažiranju volontera u svojoj praksi.

 

 

Pogledajte sve novosti