ligaprotivrakakckz@gmail.com Facebook stranica

Prevencija raka vrata maternice

Cilj projekta je smanjiti broj žena koje će oboljeti od raka vrata maternice.

Predavanjima u osnovnim školama naše Županije ginekolozi  će dati informacije roditeljima djevojčica sedmih razreda o opastnostima koje nosi infekcija humanism papiloma virusom, ali će se osvrnuti i na druge bolesti koje se mogu spriječiti odgovornim spolnim ponašanjem.

Rak vrata maternice se može spriječiti cijepljenem, ali cijepljenjem koje je pravodobno. Najbolje prije prvog spolnog odnosa. Svatko od roditelja moći će promisliti da li će dati pristanak za cijepljenje svojeg djeteta protiv HPV infekcije i tako ga zaštititi da u odrasloj dobi oboli od raka vrata maternice.

Liječnice  školske medicine na predavanjima će upoznati djevojčice s odgovornim spolnim ponašanjem i dati im informaciju koje štete po njihovo zdravlje može uzrokovati infekcija humanim papiloma virusom.

Još jednom treba naglasiti da cijepljenje sigurna i djelotvorna zaštita protiv infekcija četiri tipa humanog papiloma virusa, među kojima su i uzročnici raka vrata maternice.

Treću godinu za redom liga je provela edukaciju za roditelje i djecu 7. razreda osnovnih škola o prevenciji raka vrata maternice. Prošle je godine financirano od lokalnih zajednica (grada Koprivnice i nekoliko općina) te je cjepljeno 110 djevojčica.

Brošura