Novosti

29. siječnja 2018.

Obilježavanje Dana mimoza

U subotu 20. siječnja Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije obilježila je 11. Hrvatski dan mimoza”. Taj dan je posvećen borbi protiv
raka vrata maternice. Na trgovima u Koprivnici, Đurđevcu, Križevcima i Virju, te u holu trgovačkog centra Supernova u Koprivnici svi zainteresirani
su mogli dobiti korisne informacije vezane uz ovu vrstu raka i načinima kako se on može spriječiti. Hvala svima koji podržavaju akcije Lige i koji su
dali svoj dobrotvorni prilog u borbu protiv raka.

Vaša Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije.

Pogledajte sve novosti