Zajedno protiv pušenja

Zajedno protiv pušenja
Letak uz ime gimnazija

Programom su obuhvaćena djeca školske dobi na području Koprivničko-križevačke županije. U radu s djecom nastoji se upoznati ih s posljedicama pušenja, te štetnog djelovanja dima cigareta na cijeli organizam. Naglasak će biti na činjenici da pušenje može uzrokovati niz malignih bolesti, a najčešće rak pluća. Neke bolesti jednostavno ne možemo izbjeći, ali pojavnost raka pluća direktno možemo smanjiti smanjenjem broja osoba koje puše. Represivne mjere ne mogu zaustaviti pušenje, one mogu maknuti pušenje s javnih mjesta, ali treba doprijeti do svijesti osobe koja puši. Upoznati je da njena navika direktno utječe na njeno zdravlje, a kada se razboli bolest će imati i utjecaj na njegove najbliže. Bolest će pogoditi i cijelu obitelj.

Radionicama o štetnosti pušenja i kreativnim radionicama posvećenim razvijanju zdravog životnog stila i zdravih životnih navika posredstvom starijih učenika, srednjoškolaca okupljenih u vršnjačke skupine pomagača utjecat će se na kritičko razmišljanje i izražavanje osjećaja kod školske djece, razvijanje odgovornog ponašanja i stavova prema svome zdravlju, te prema malignoj bolesti koja je nastala kao direktna posljedica pušenja cigareta.

Zloćudne bolesti sve su značajniji uzrok pobola i smrti. Možemo reći da u našoj Županiji trenutno 1200 stanovnika boluje od jednog od oblika maligne bolesti. Vodeće sjelo raka kod muškaraca, a u samom vrhu u žena malignom pluća. U današnje vrijeme poznata je izravna povezanost raka pluća i pušenja. Na žalost, usprkos velikom razvoju medicine rak pluća se teško liječi, a rezultati liječenja su porazni. Pa zašto preventivno ne djelovati na ljude kako bi prestali pušiti? Možda još bolje raditi s djecom kako uopće ne bi posegnula za cigaretom.

Pušenje je veliki javno zdravstveni problem. Cigareta ne uzrokuje smo maligne bolesti, već pridonosi razvoju drugih ne manje važnih bolesti. Djeca su osjetljiva populacija. Potrebno je osmisliti način koji će potaknuti razmišljanje da cigareta i pušenje nisu znak „odrastanja“ već štetna navika koja u budućnosti može uzrokovati niz poteškoća i u krajnjoj liniji zloćudnu bolest.

U radu s djecom trebalo bi dotaknuti njihova razmišljanja o pušenju i utjecati da ona sama donesu svoj stav koji ne afirmira pušenje.

Drugi važan element projekta je da se kroz rad s djecom osvrne i na problem raka u našoj Županiji. Broj osoba koje boluju od raka je velik. Gotovo da nema stanovnika koji nije suočen s ovom bolešću u bližoj ili daljoj obitelji. Dijete koje se susretne s rakom u svojoj obitelji proživljava teške trenutke i sigurno je da je svaka psihološka potpora dobro došla. U radu s djecom nastojati će se formirati realan stav prema malignim bolestima, te spoznaja da maligna bolest nije nešto što se javlja u drugim obiteljima, već je to bolest koja može pogoditi svakog.

Skupina educiranih vršnjaka-pomagača se obnavlja novim članovima svake godine. Poželjno je da iz svakog od razreda obuhvaćenih projektom u tu skupinu bude uključeno po dvoje učenika koji su nepušači i zainteresirani su za pomaganje drugima.

Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije nagradit će škole i vršnjačke skupine koje procijeni najinventivnijim u primjeni predloženih radionica, njihovom dopunjavanju i uvođenju novih radionica.

Također će svake školske godine nagraditi i školu koja je u toj školskoj godini uključila u projekt najveći broj učenika i odradila najveći broj.

U svakoj školi jedan stručni suradnik, učitelj, nastavnik ili profesor koji je koordinator/ voditelj za projekt u toj školi i početno educiran za rad na projektu, u svakom razredu gdje počinje rad na projekt primijenit će ulazni upitnik o prisutnosti pušenja u tom razredu, okuplja djecu koja odgovaraju kriterijima za vršnjake pomagače (spremnost za pomaganje drugima, nepušači) i priprema ih za rad s ostalim učenicima u njihovim razredima. Koordinatori će organizirati, pratiti, pomagati i podržavati rad vršnjaka–pomagača radi održanja kontinuiteta provođenja aktivnosti projekta. Također će u okviru projekta koordinatorima biti omogućena supervizija – pomoć i podrška njima s ciljem što učinkovitijeg provođenja projekta.